Thông tin văn bản
Công văn số 1248/UBND-NCPC ngày 18/06/2019 thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thông báo số 1206-TB/VPTU
Số ký hiệu: 1248/UBND-NCPC Ngày ban hành: 18/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thông báo số 1206-TB/VPTU
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1248.ub.signed.pdf