Thông tin văn bản
Văn bản số 775/VP-NC ngày 18/02/2019 Sao gửi Quyết định 148/QĐ-TCTHADS ngày 21/01/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự
Số ký hiệu: 775/VP-NC Ngày ban hành: 18/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 148/QĐ-TCTHADS ngày 21/01/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 775.rar