Thông tin văn bản
Văn bản số  2543/UBND-KSTT ngày 18/10/2018 Công bố quy trình nội bộ và quy trình điện tử của TTHC trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu:  2543/UBND-KSTT Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Công bố quy trình nội bộ và quy trình điện tử của TTHC trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2543.ub.PDF