Thông tin văn bản
Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 45/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/12/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2018 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 45.PDF