Thông tin văn bản
Kế hoạch số 888/KH-UBND ngày 06/05/2019 Công tác phòng, chống thiên tai năm 2019
Số ký hiệu: 888/KH-UBND Ngày ban hành: 06/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Công tác phòng, chống thiên tai năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 888.ub.PDF