Thông tin văn bản
Chỉ thị số 11/CT- UBND ngày 16/05/2011

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011.

Số ký hiệu: 11/CT- UBND Ngày ban hành: 16/05/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: CT11_2011_UBNDT.doc