Thông tin văn bản
Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 26/10/2012

Quyết định số 2135/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh  Tây Ninh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020

Số ký hiệu: 2135/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/10/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 2135/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh  Tây Ninh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 2135QDUBND2012.doc