Thông tin văn bản
Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 10/07/2019 Báo cáo kết quả hoạt động nhóm công tác phát triển du lịch tháng 05, 6/2019 và phương hướng hoạt động tháng 07/8/2019
Số ký hiệu: 240/BC-UBND Ngày ban hành: 10/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm công tác phát triển du lịch tháng 05, 6/2019 và phương hướng hoạt động tháng 07/8/2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 240.bc.signed.pdf