Thông tin văn bản
Văn bản số 283/UBND-VX ngày 11/02/2014

Nhu cầu sử dụng lao động  người nước ngoài tại công ty

Số ký hiệu: 283/UBND-VX Ngày ban hành: 11/02/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Nhu cầu sử dụng lao động  người nước ngoài tại công ty

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 283UBNDVX2014.pdf