Thông tin văn bản
Văn bản số 1336/VP-KT ngày 03/03/2022 sao gửi Quyết định số 221/QĐ-BTC ngày 01/3/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 1336/VP-KT Ngày ban hành: 03/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 221/QĐ-BTC ngày 01/3/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220305085023.zip