Thông tin văn bản
Văn bản số 7665/VP-VHXH ngày 15/10/2020 Sao gửi văn bản: Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đào tạo áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật
Số ký hiệu: 7665/VP-VHXH Ngày ban hành: 15/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đào tạo áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201016084504.zip