Thông tin văn bản
Văn bản số 9333/VP-TKTH ngày 16/12/2020 Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020
Số ký hiệu: 9333/VP-TKTH Ngày ban hành: 16/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201221093148.zip