Thông tin văn bản
Văn bản số 1621/VP-KT ngày 15/03/2021 Sao gửi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của CHính phủ
Số ký hiệu: 1621/VP-KT Ngày ban hành: 15/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của CHính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210319135108.zip