Thông tin văn bản
Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 27/05/2021 QĐ v.v Về việc giao 701,0 m2 đất cho UBND xã Trà Vong để sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng (Nhà văn hóa ấp Trà Hiệp)
Số ký hiệu: 1147/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ v.v Về việc giao 701,0 m2 đất cho UBND xã Trà Vong để sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng (Nhà văn hóa ấp Trà Hiệp)
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1147 qd. giao dat.signed.pdf