Thông tin văn bản
Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Số ký hiệu: 42/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/11/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 01 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 422016QDUBND2016.docx