Thông tin văn bản
Chỉ thị số 1314/QĐ-UBND ngày 01/07/2011

Về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010–2015 định hướng đến năm 2020

Số ký hiệu: 1314/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/07/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010–2015 định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 08 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 7QD_1314_2011.doc