Thông tin văn bản
Kế hoạch số 3932/UBND-KSTTHC ngày 01/12/2023 Khắc phục các hạn chế để tiếp tục nâng cao điểm số và thứ hạng trong thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC
Số ký hiệu: 3932/UBND-KSTTHC Ngày ban hành: 01/12/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Khắc phục các hạn chế để tiếp tục nâng cao điểm số và thứ hạng trong thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 3932 ub 2023_Signed.pdf