Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2299/KH-UBND ngày 15/10/2019 Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III – Năm 2019
Số ký hiệu: 2299/KH-UBND Ngày ban hành: 15/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III – Năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2299.ub.signed.pdf