Thông tin văn bản
Văn bản số 5473/VP-KGVX ngày 16/11/2017

CKS Sao gửi  Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ

Số ký hiệu: 5473/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/11/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

CKS Sao gửi  Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5473VPKGVX2017.rar