Thông tin văn bản
Văn bản số 12/VP-KSTT ngày 02/01/2018

Về việc : Sao gửi văn bản

Số ký hiệu: 12/VP-KSTT Ngày ban hành: 02/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi văn bản

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 12VPKSTT2018.rar