Thông tin văn bản
Văn bản số 2966/VP-KTTC ngày 19/07/2016

Về việc : Báo cáo thực hiện nghị định 13 2006 NĐ-CP và tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định

Số ký hiệu: 2966/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Báo cáo thực hiện nghị định 13 2006 NĐ-CP và tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2966VPKTTC2016.rar