Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2720/KH-UBND ngày 09/12/2019 Kế hoạch tổ chức lễ Truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ VNAH"
Số ký hiệu: 2720/KH-UBND Ngày ban hành: 09/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức lễ Truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ VNAH"
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2720.ub.signed.pdf