Thông tin văn bản
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/04/2012

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.

Số ký hiệu: 05/CT-UBND Ngày ban hành: 10/04/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: CT_05.doc