Thông tin văn bản
Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 41/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/12/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 41 qppl.signed.pdf