Thông tin văn bản
Văn bản số 825/VP-VHXH ngày 13/02/2020 sao gửi Quyết định số 348/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
Số ký hiệu: 825/VP-VHXH Ngày ban hành: 13/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 348/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200217085644.zip