Thông tin văn bản
Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/03/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 08/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/03/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2020 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 08.QD.signed.pdf