Thông tin văn bản
Văn bản số 5507/VP-KT ngày 01/08/2022 sao gửi Quyết định số 888/QĐ-TTg và Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5507/VP-KT Ngày ban hành: 01/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 888/QĐ-TTg và Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220816154622.zip