Thông tin văn bản
Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 08/05/2019 Thành lập Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
Số ký hiệu: 1027/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1027.qd.PDF