Thông tin văn bản
Văn bản số 4509/VP-KT ngày 23/06/2022 sao gửi Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 4509/VP-KT Ngày ban hành: 23/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220627161159.zip