Thông tin văn bản
Văn bản số 3670/VP-TH ngày 24/05/2022 Sao gửi Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021
Số ký hiệu: 3670/VP-TH Ngày ban hành: 24/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220531143015.zip