Thông tin văn bản
Văn bản số 1594/VP-KTTC ngày 22/03/2019 Sao gửi Quyết định số 359/QĐ-BTC
Số ký hiệu: 1594/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 359/QĐ-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1594.rar