Thông tin văn bản
Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 01/05/2019 Báo cáo KTXH tháng 4/2019
Số ký hiệu: 138/BC-UBND Ngày ban hành: 01/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo KTXH tháng 4/2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 138.bc.PDF