Thông tin văn bản
Văn bản số 460/VP-KT ngày 15/01/2024 sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 460/VP-KT Ngày ban hành: 15/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240117100444.zip