Thông tin văn bản
Công văn số 02/UBND-KTTC ngày 05/01/2021 Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp điện năm 2021
Số ký hiệu: 02/UBND-KTTC Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp điện năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 02 ub.signed.pdf