Thông tin văn bản
Văn bản số 5668/VP-KTTC ngày 10/08/2020 sao gửi Công văn số 08/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 5668/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 08/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200811084752.zip