Thông tin văn bản
Văn bản số 10237/VP-KT ngày 09/11/2023 Sao gửi Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg của Thủ tưởng Quyết định quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình
Số ký hiệu: 10237/VP-KT Ngày ban hành: 09/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg của Thủ tưởng Quyết định quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116171917.zip