Thông tin văn bản
Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 16/10/2019 BÁO CÁO Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện
Số ký hiệu: 368/BC-UBND Ngày ban hành: 16/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 368.bc.signed.pdf