Thông tin văn bản
Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 06/02/2020 Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 38/BC-UBND Ngày ban hành: 06/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 38.bc.signed.pdf