Thông tin văn bản
Văn bản số 4918/VP-KTN ngày 18/10/2017

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu: 4918/VP-KTN Ngày ban hành: 18/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4918VPKTN2017.rar