Thông tin văn bản
Văn bản số 7565/VP-KTTC ngày 13/10/2020 Sao gửi Quyết định 2635/QĐ-BCT ngày 9/10/2020 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 7565/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 2635/QĐ-BCT ngày 9/10/2020 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201016084043.zip