Thông tin văn bản
Văn bản số 8664/VP-NC ngày 17/12/2021 Sao gửi NĐ 113/2021/NĐ-CP
Số ký hiệu: 8664/VP-NC Ngày ban hành: 17/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi NĐ 113/2021/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229140313.zip