Thông tin văn bản
Văn bản số 978/VP-NC ngày 26/02/2019 V/v sao gửi Quyết định số 150/QĐ-VPCP ngày 19/02/2019 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 978/VP-NC Ngày ban hành: 26/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: V/v sao gửi Quyết định số 150/QĐ-VPCP ngày 19/02/2019 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 978.rar