Thông tin văn bản
Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức giá dịch vụ và mức hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 47/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định mức giá dịch vụ và mức hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 472017NQHDND2017.pdf