Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 26/04/2023 Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 10/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2023 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 10 qppl 2023.signed.pdf