Thông tin văn bản
Văn bản số 2755/VP-KTTC ngày 22/04/2020 sao gửi quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 2755/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200427110455.zip