Thông tin văn bản
Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 29/03/2019 Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý I năm 2019
Số ký hiệu: 109/BC-UBND Ngày ban hành: 29/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý I năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 109.bc.PDF