Thông tin văn bản
Văn bản số 5683/VP-KGVX ngày 17/10/2018 sao gửi Nghị định 130/2018/NĐ-CP
Số ký hiệu: 5683/VP-KGVX Ngày ban hành: 17/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định 130/2018/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5683.rar