Thông tin văn bản
Công văn số 2059/VP-KTTC ngày 12/04/2019 Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTC
Số ký hiệu: 2059/VP-KTTC Ngày ban hành: 12/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTC
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2059-VP-KTTC.rar