Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/05/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 18/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 18.qd.PDF