Thông tin văn bản
Văn bản số 9853/VP-VHXH ngày 31/12/2020 sao gửi Quyết định số 2238/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông
Số ký hiệu: 9853/VP-VHXH Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2238/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210108162735.zip